partnerzy projektu

  • Projekt jeszcze nie ma partnerów

JAK POWSTAŁ POMYSŁ?

Pasja sprawia, że życie nabiera smaku. Naszą pasją jest słowo - to, które najpierw napisane, dostaje drugie życie na scenie. Recytacja jest wyjątkową formą scenicznej ekspresji, o której nie chcemy zapominać także podczas studiów. Jesteśmy grupą aktywnych studentek, które postanowiły połączyć dwa obszary swojego działania - animowanie środowiska studenckiego oraz recytację. W ten sposób powstał pomysł zorganizowania Studenckiego Festiwalu Słowa - “Fraza”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 kwietnia 2013 roku. Bez wsparcia finansowego nie będziemy w stanie w pełni zrealizować naszych celów. Zapraszamy Was do uczestnictwa w niezwykłej inicjatywie, która wprowadzi poezję do środowiska akademickiego.

Stanąć na scenie i mówić o świecie, o sobie, o emocjach słowami, które na papier przelał już ktoś inny. Inspirować, bawić, intrygować, oburzać, wzruszać, prowokować do myślenia. To wszystko i wiele więcej sprawia, że recytacja jest wyjątkową formą scenicznej ekspresji.

O FESTIWALU

Celem Festiwalu
jest popularyzacja recytacji i innych amatorskich ruchów artystycznych jako istotnego elementu kultury studenckiej. Tworząc przestrzeń wymiany doświadczeń i prezentacji różnorodnych talentów, chcemy zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i doskonalenia warsztatu artystycznego. Zależy nam również na promowaniu dbałości o kulturę słowa oraz sięganiu po wartościową literaturę polską i światową. Na scenie wystąpią studenci z kilku polskich miast i zaprezentują różne formy sceniczne: od recytacji przez wywiedzione ze słowa aż po poezję śpiewaną.

Praca nad organizacją Festiwalu już trwa – znamy miejsce, gdzie odbędzie się Festiwal – będzie to Dom Kultury LSM „Grażyna”. Miejsca noclegowe dla Uczestników są już zarezerwowane. Wiemy też, że sami Recytatorzy rozpoczęli przygotowania do konkursu.

O NAS

Grupę ParaFraza
tworzą studentki dwóch lubelskich uczelni – KUL JP II i UMCS. Naszym celem jest rozbudzić w studentach i studentkach chęć do rozwoju twórczego i osobistego poprzez szereg lokalnych i ogólnopolskich działań na polu kultury. Promujemy i wspieramy aktywność młodych ludzi, którzy czas studiów traktują jako intensywny okres zdobywania wiedzy i umiejętności, spotykania inspirujących osób, rozwijania zainteresowań i talentów. Same jesteśmy recytatorkami i dlatego też zależy nam na popularyzacji tego ruchu artystycznego zwłaszcza w środowisku akademickim.

Jako grupa działamy w kulturze studenckiej nieprzerwanie od 2010 roku, organizując różnorodne wydarzenia lokalne i ogólnopolskie. Znamy potrzeby studentów, ich pasje i oczekiwania. Miejsce, gdzie odbywa się Festiwal także jest nieprzypadkowe. Lublin to miasto akademickie – znajduje się tu kilka uczelni wyższych i uniwersytetów. Chcemy pokazać, że jest to dobra przestrzeń dla spotkań, wymiany idei i doświadczeń. Festiwal stanie się okazją do promowania i rozwijania środowiska akademickiego w naszym mieście.

Skład Grupy ParaFraza:

Ewelina Jurasz - absolwentka Kulturoznawstwa UMCS, autorka licznych działań na polu kulturalnym, animacyjnym, edukacyjnym i społecznym. Pasjonatka słowa.Koordynatorka ParaFrazy.
Izabella Gawęcka - studentka Kulturoznawstwa UMCS ze specjalizacjami „Zarządzanie w kulturze” i „Teatrologia i Filmoznawstwo”. Wiceprezeska Krasnostawskiego Ruchu Ekologicznego „Viridis”, animatorka lokalnych społeczności. Współpracuje m.in. z MDK i Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, Programem Tybetańskim Fundacji Inna Przestrzeń. Utytułowana recytatorka.
Joanna Zawadzka - studentka Kulturozawstwa UMCS ze specjalizacjami ‘Krytyka i animacja sztuki’ oraz ‘Cyberkultura’, Członkini Zespołu Fundacji Teatrikon. Zaangażowana w działania kulturalne i społeczne.
Weronika Puszyk – recytatorka, studentka MISH KUL, wiceprezes Koła Naukowego MISH, członkini Parlamentu Studentów. 


Program Festiwalu

dzień I (19 kwietnia, piątek)
od godz. 15. przyjazd i zakwaterowanie
godz. 17 koncert inauguracyjny
godz. 18.30 kolacja
godz. 19.30 - 20.30 poetycka akcja w przestrzeni akademików (Recytatorzy odwiedzają studentów - mieszkańców akademików i prezentują wybrane - konkursowe lub pozakonkursowe teksty)

dzień II (20 kwietnia, sobota)
godz. 9. śniadanie
godz. 10. - 13. prezentacje konkursowe
godz. 13 indywidualne rozmowy z Jurorami
godz. 15 obiad
godz. 16 przygotowania do koncertu galowego
godz. 18 koncert galowy, ogłoszenie werdyktu Jury

Podsumowaniem Festiwalu będzie relacja foto i wideo.

Koszty:
- nagrody dla Recytatorów - uczestników części konkursowej,
- honoraria dla Jury,
- wydruk materiałów promocyjnych,
- materiały potrzebne do wykonania dekoracji sceny.

0 komentarzy

patroni projektu

  • Projekt jeszcze nie ma patronów

Aktualizacje

  • Autor nie dodał jeszcze żadnych aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

zgłoś nadużycie

Dołącz do dyskusji