partnerzy projektu

  • Projekt jeszcze nie ma partnerów

Książka powstawała w zeszłym roku między 1 sierpnia a 1 listopada w jednym z serwisów społecznościowych. Duży odzew na poszczególne notatki i słowa zachęty ze strony współpracowników pchnęły autora do opracowania całościowego początkowo luźnych notatek. 

Powstała rzecz dziwna, inni powiedzieliby - unikatowa. Jak napisał redaktor dr. Paweł Kozioł:

"Palimpsest powstanie" Radosława Wiśniewskiego, opowiadający o Powstaniu Warszawskim, a jeszcze ściślej:
będący swoistym przeglądem czy prześwietleniem pamięci jednostki, której ten temat leży na sercu,
trudno zaklasyfikować pod względem formalnym. Jest to esej? Osobliwy rodzaj gawędy wojennej
traktującej o wojnie, w której gawędziarz nie uczestniczył? Może, biorąc pod uwagę nagromadzenie
szczegółów, reportaż bez uczestnictwa?

Zupełnie jednoznaczne jest natomiast oddziaływanie emocjonalne utworu, sytuujące się gdzieś pomiędzy
apelem poległych a wywoływaniem duchów. Autor umiejętnie przechodzi od szerokiej perspektywy
ginącego miasta do jednostkowych, przeważnie tragicznych losów. Szczególnie dba o przybliżenie
czytelnikowi swoich bohaterów, nawet tych, o których wiadomo niewiele, stara się zrekonstruować ich
charaktery z dostępnych strzępków informacji. Opowieść ma przy tym mocne podstawy źródłowe Mimo
jej meandrycznego toku czytelnik może mieć pewność, że fakty zostały sprawdzone. Relacja budzi
zaufanie na poziomie biografistycznym, historycznym i zwłaszcza geograficznym, bo z tekstu przebija
dojmująca świadomość kurczenia się przestrzeni opanowanej przez powstańców.

Pamięć pozostaje żywa, dopóki można się do niej odwołać w sposób nieoficjalny. A takie
jest przecież pochodzenie Palimpsestu Radosława Wiśniewskiego. Notki, które potem weszły w jego
skład, w pierwszej chwili publikowane były na Facebooku. Tym większe wrażenie wywiera fakt, że ten materiał udało się
zebrać w jednolita całość."

Wydawcami książki będą - Fundacja Nowoczesna Polska oraz K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów.

Środki zostaną przeznaczone w całości na opracowanie wersji papierowej książki i jej druk.

 

0 komentarzy

patroni projektu

  • Projekt jeszcze nie ma patronów

Aktualizacje

  • Autor nie dodał jeszcze żadnych aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

zgłoś nadużycie

Dołącz do dyskusji