partnerzy projektu

  • Projekt jeszcze nie ma partnerów

Projekt dotyczy kapliczki z przedstawieniem Trójcy Świętej, która wymaga natychmiastowego ratunku.

W sposób zupełnie nieoczekiwany weszłam w posiadanie zabytku.

Kupując kawałek ziemi w Goworowie, niedaleko Międzylesia na Dolnym Śląsku, stałam się również właścicielką kapliczki – rzeźby przydrożnej, prawdopodobnie ewangelickiej, z początku XIX w. Jednej z wielu na tym terenie, popadającej w ruinę, obdartej z kultu i zepchniętej w niepamięć. Zapomnianej, chociaż dla okolicznych mieszkańców oczywistej, niepopularnej bo kojarzonej często jako niemiecka.

Kapliczki przydrożne, bardzo liczne, obecne w każdej wsi, poprzez swój religijny aspekt były głęboko wpisane w tradycję i kulturowość tych terenów. W kulturze ludowej pielęgnowana była świadomość, że kapliczki i krzyże chronią miejscową ludność przed kataklizmami, żywiołami, osobistymi nieszczęściami. Miały znaczenie nie tylko religijne ale również socjalizacyjne – były miejscem wspólnych spotkań w momentach istotnych dla okolicznej wspólnoty mieszkańców. Kolumna przydrożna w Goworowie jest cenna ponieważ przedstawia wysoki poziom warsztatu rzeźbiarskiego, prezentuje poziom i możliwości twórcze lokalnego rzemiosła artystycznego.

Co już udało mi się osiągnąć

Powoli dojrzewało we mnie przekonanie, że powinnam spróbować uchronić „mój” zabytek przed dalszą dewastacją. Zorientowałam się, że aby pozyskać jakiekolwiek fundusze na remont, obiekt musi znajdować się w rejestrze zabytków. Ujawniłam go urzędnikom i został wprowadzony pod nr B/2246 jako „ kolumna Trójcy Świętej; neobarok; I poł. XIX w; warsztat lesicki; piaskowiec rzeźbiony”.

Musiałam zlecić wykonanie kosztorysu prac konserwatorskich aby mieć pojęcie, z jakim problemem przyjdzie mi się się zmierzyć. Podstawą wyceny była ekspertyza specjalisty, która stwierdzała:...”obiekt jest w bardzo złym stanie zachowania. Wymaga pilnego przeprowadzenia prac konserwatorskich: ustabilizowania, oczyszczenia, usunięcia niskonasiąkliwych, wtórnie wprowadzonych zapraw cementowych, wzmocnienia osłabionej struktury kamienia, uzupełnienia ubytków, uczytelnienia inskrypcji”. Suma znacznie przekroczyła moje wyobrażenia o kosztach inwestycji.Oprócz nakładów na prace wymienione w programie konserwatorskim, należy wziąć pod uwagę również koszty związane z wycinką drzew, których korzenie destabilizują kolumnę, demontażem rzeźby i przewiezieniem jej do pracowni, uprzątnięciem otoczenia i wykonaniem fundamentu.

Dzięki fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów (www.kws.org.pl) udało mi się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013. Niestety, kwota refundacji nie wystarczy na pokrycie całości wydatków związanych z remontem.

Dlaczego warto się dołożyć?

Ponieważ:

- cenne są rzeczy, które były przed nami, powstały i funkcjonowały według czyjegoś zamysłu, świadczą przed nami o ludziach, ich historiach, przemijaniu, trwaniu, mają w sobie ich energię, niosą ze sobą wartości ponadczasowe i uniwersalne;

- nadal otacza nas wiele ohydy i tworzenie dla niej przeciwwagi jest zawsze wartością pozytywną:

- nie mam zamiaru zatrzymywać kapliczki tylko dla siebie. Posadzę obok niej lipę, bo tak robiono dawniej, z czasem postawię ławkę. Niech powoli zacznie być używana jako miejsce stare ale nowe, czyjeś ale dla wszystkich, dla zadumy ale też dla myśli zabawnych;

- wszystkich hojnych zaproszę na piknik, który odbędzie się na mojej łące w pobliżu świeżo odnowionej kapliczki.

Dziękuję

0 komentarzy

patroni projektu

  • OczyDolnegoSlaska OczyDolnegoSlaska

    Jako portal promujący Dolny Śląsk i jego zabytki nie możemy przejść obojętnie obok tego projektu. Z chęcią pomożemy w nagłośnieniu akcji, aby w jak najszybszym czasie uzyskać potrzebne fundusze na renowację kapliczki, która mamy nadzieję, juz niebawem stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w gminie Międzylesie. Wszystkich dolnoślązaków jak i osoby z poza regionu zachęcamy do wspomagania akcji.

Aktualizacje

  • Informacje również

    Informacje również na www.facebook.com/ilow.trinity

Pokaż więcej

Pytania i odpowiedzi

zgłoś nadużycie

Dołącz do dyskusji