partnerzy projektu

 • Projekt jeszcze nie ma partnerów

Nazywam się Barbara Olech i jestem wrocławską tancerką. Pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe w postaci darowizny bądź sponsoringu WYJAZDU na ELITARNY edukacyjny program taneczny „Dana Foglia mentorship dance international training program”, do którego dostałam się poprzez MIĘDZYNARODOWĄ audycję, którego koszty związane z uczestnictwem niestety przekraczają moje możliwości. Program realizowany będzie w Londynie między 14.09 a 3.10.2015 rokiem i stanowi UNIKATOWĄ możliwość ROZWOJU oraz szkolenia się pod okiem jednej z najlepszych choreografek ŚWIATA będąc zarazem spełnieniem marzeń i ogromnym KROKIEM NAPRZÓD w mojej tanecznej karierze.

Program „Dana Foglia mentorship dance international training program” to autorski w skali światowej program obejmujący 3 tygodnie intensywnych treningów pod jej okiem w niewielkiej grupie tancerzy z całego świata wyłonionych w ramach audycji z kilkuset aplikacji. Doświadczenie i pozycją jaką posiada Dana Foglia czynią ten warsztat z jednej strony niezwykle rozwojowym doświadczeniem z drugiej zaś znakomitym punktem wyjścia na dalszej ścieżce zawodowej.Program obejmuje indywidualne lekcje z Daną Foglią, lekcje baletu, High Heels, pracę z rekwizytami, pracę z partnerem, lekcje z członkami DFD (członkowie jej kompanii pracujący na co dzień z artystami formatu Beyonce ) i wiele innych.
Niestety radość z pozytywnego wyniku audycji do Programu zakłócają koszty związane z jego realizacją. Uczestnictwo w samym programie wiąże się z kwotą 1199 £, oprócz tego należy doliczyć koszty biletów lotniczych, zakwaterowania oraz wyżywienia. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to ok. 13 000 zł. Postanowiłam, że kwota którą chciałabym uzbierać to koszt samych warsztatów, a resztę wyjazdu pokryję sama.
Kim jest Dana Foglia?
Dana to jedna z najbardziej znanych tancerek/ nauczycieli / choreografów na świecie. Od najmłodszych lat trenowała balet i modern z Akademią Baletu Seiskaya oraz była stypendystką w Szkole Ailey. Występowała i pracowała z takimi artystatmi jak Beyonce, Janet Jackson, Rihanna i wiele innych. Jako choreograf zrealizowała m.in. trasę koncertową
„ I am ...” 2009 tour, gdzie osobiście szkoliła i przygotowywała Beyonce. Brała udział w wielu programach telewizyjnych i wydarzeniach takich jak: So you think you can dance, MTV VMA, World Music Awards i wiele innych. Jednoczeście jest dyrektorem artystycznymi i choregeografem niesamowitej grupy „Dana Foglia Dance”. Realizuje takie projekty jak cy.clo.thy.mi.a i Vatic, które zostały przedstawione w Nowym Jorku i oba otrzymały świetne recenzje. Ostatnio pojawiła się w magazynach Dance Spirit oraz Dance Teacher.

Kim jest Barbara Olech?
Swoją przygodę z tańcem rozpoczęłam w wieku 10 lat. Obecnie związana jestem
ze studiem Street Dance Academy, reprezentując grupę SUPER 6 oraz Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. W tanecznym dorobku posiadam: wielokrotny udział w zawodach
(m. In. Zwycięzca polskich eliminacji do MŚ w Blackpool, II miejsce World of Dance
w Berlinie); współpracę jako tancerka i choreograf dla Honey, Grupy Operacyjnej, Joanny Kwaśnik, Jenny Tran ( Los Angeles); udział w spektaklach „Mistrz i Małgorzata”, „Nine” (Capitol), serial Tancerze i inne. Posiadam ogromną energię i nigdy się nie poddaje, jestem niezwykle ambitna i staram się swoją pasją zarażać wszystkich dookoła. Jestem również wolontariuszką programu Follow Your Dream, który poprzez sztukę tańca stara się pomagać młodym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Na terenie Wrocławia działam prężnie udzielając się w wielu wydarzeniach m.in. organizacja Euro 2012 ( np. show One year to go). Oprócz tego samodzielnie organizuję we Wrocławiu cykl warsztatów „Eurhop dance lab”, polegający na wymianie choreografów z różnych miast europejskich z wrocławskimi. Nasze miasto odwiedzili między innymi: Enrico De Marco , Massimilianio De Cenzo ( Włochy), Liam Pentland ( Wielka Brytania) i inni.
O moim wyjeździe będzie można będzie przeczytać w internecie oraz usłyszeć w radiu.
Więcej o szkole Street Dance Academy oraz eventach organizowanych przez nią można przeczytać na www.s-d-a.pl.
Wierzę, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie mojego marzenia i będzie wkładem w rozwój i edukację na poziomie międzynarodowym.
Barbara Olech
Szczegóły:http://www.dance-london.com/london-dance-programmes/dana-foglia-mentorship-program/
wszelkie informacje o programie znajduję się na stronie
Nagrody:
5 zł i więcej - Mail z podziękowaniem
25 zł i więcej – Kartka z podziękowaniem
50 zł i więcej - Gadżet Street Dance Academy (do wyboru kubek, pin, smycz)
100 zł i więcej - Gadżet Street Dance Academy (do wyboru SDA BAG, SDA nerka, czapki)
150 zł i więcej - Koszulka Street Dance Academy
200 zł i więcej - kubek lub koszulka ze spektaklu Mistrz i Małgorzata lub kubek lub koszulka z logo Capitolu; z autografem aktora teatru Capitol
500 zł i więcej - Zajęcia taneczne z Basią, szczegóły prywatnie
1500 zł i więcej -Nagroda dla firm
(W zamian mogę zaoferować:
- certyfikat z podziękowaniem
- wpis na stronę internetową Street Dance Academy ( nazwisko / logo ) pod tytułem
„ Przyjaciel szkoły „ ( fanpage liczący blisko 9000 osób)
-umieszczenie loga/ reklamy na czołówce filmów umieszczanych na stronie youtube.com (wyświetlenia jednego z moich filmów ok.20 tys.)
- polecanie usług Państwa lub firmy
- możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych podczas eventów organizowanych przez Street Dance Academy ( kolportaż wśród uczestników lub punkt promocyjny)
-jestem otwarta na inne sposoby promocji)

 

0 komentarzy

patroni projektu

 • Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

  Narodowe Centrum Kultury przyznaje patronat nad projektem na portalu wspieramkulture.pl. Przyznanie patronatu przez Narodowe Centrum Kultury na portalu wspieramkulture.pl nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu honorowego Narodowego Centrum Kultury i nie upoważnia do używania logotypu instytucji w ramach promocji przedsięwzięcia. Patronat przyznany na portalu wspieramkulture.pl obejmuje jedynie zbiórkę pieniędzy prowadzoną na tymże portalu. Prośby o patronat honorowy należy kierować za pomocą formularza znajdującego się na stronie Narodowego Centrum Kultury: http://www.nck.pl/rejestracja.html.

Aktualizacje

 • For my foreigners friends!:)

  My name is Barbara Olech and I am dancer from Wrocław. I wish to ask you with a request for a financial support for my participation in “Dana Foglia mentorship program”. Selections were made by international audition, and being selected is a huge honour for me. Unfortunately costs connected with this trip are too big and I need your help.Program is going to be held between 14th of September and 3rd of October and represent unique opportunities to growth and learn from one of the best worlds choreographer . It will be a huge step in my dance career as well as my dreams come true.

  Dana Foglia Dance’s training programs is elite and special in worldwide way. It means 3 weeks of intensive training both physically and mentally in a small amount of people selected by Dana. Her high level of professionalism is unparalleled and only those who are lucky enough, get to truly experience what it is like to train in the atmosphere that she creates. Her taste level is so extremely high that she pushes each student to shape themselves into dancers that they themselves never imagine they could be. Program include individual lesson with Dana, ballet and high heels classes, prop work, partnering techniques , classes taught by DFD company members and much more.

  Unfortunately happiness from going through audition is disrupted by costs of program. Being a part of the program is connected with 1199 £. Moreover you have to add costs of travlling, accomodation and etc. Together it is about 13 000 PLN. I decided that I want to collect only program part, rest of it I will pay by myself.

  Who is Dana Foglia? One of the most sought after dancer/teacher/choreographers in the country, Dana Foglia has performed and taught dance both nationally and internationally. She trained extensively in ballet and modern with the Seiskaya Ballet Academy and later on a full scholarship to the Ailey School. She has toured and performed with top artists including Beyoncé, Janet Jackson, Rihanna and others. Most recently Dana worked with Beyoncé for her I Am….2009 Tour as Assistant Choreographer, personally training and preparing Beyoncé for this tour. She has performed in numerous TV and Award shows including " So You Think You Can Dance," "MTV VMA Awards and others. Dana was both Artistic Director and choreographer for the recent shows cy.clo.thy.mi.a and Vatic which were performed in New York City to packed houses and both received rave reviews. She has been recently featured in Dance Spirit Magazine as well as Dance Teacher Magazine.

   

  Who is Barbara Olech? I started dancing when I was 10. Nowadays I cooperate with Street Dance Academy studio, represents SUPER 6 group and Musical Theater Capitol. In my dancing career I have got: multiple participation in championships (for example: 1st place UDO Poland, 2nd place World of Dance Berlin), cooperation as a dancer and choreographer with Honey, Grupa Operacyjna, Joanna Kwaśnik, Jennie Tran(Los Angeles), dancer in “Master and Margarita” , “Nine” (Capitol); Tv series “Tancerze” and many others. I am full of energy and never give up. I am very ambitious and try to share my passion with everyone. I am also a “Follow your dreams” volunteer, whose help young talents. In my own city I am involve in many projects for example organization EURO 2012 (show One year to go). Besides that I organize workshops “Eurhop dance lab”, which means exchange young choreographer from different European cities. For example Wrocław was visited by Enrico De Marco , Massimilianio De Cenzo ( Italy), Liam Pentland ( UK) and others. About whole journey you can read online and hear in Radio.

  I believe that your help make my dream come true and will be a part of international growth and education.

  Barbara Olech

  Details: http://www.dance-london.com/london-dance-programmes/dana-foglia-mentorship-program/

  Prices:
  5 PLN and more - Mail of thanks
  25 PLN and more – Card with thanks
  50 PLN and more – Gadget Street Dance Academy (to choose: cup, pin, leash)
  100 PLN and more - Gadget Street Dance Academy (to choose: SDA BAG, cap)
  150 PLN and more – T-shirt Street Dance Academy
  200 PLN and more – cup or t-shirt from „Master and Margarita” show or cup or t-shit with Capitol logo with autograph from Musical Theater actor 500 PLN and more –Dancing lesson with Barbara, details private
  1500 PLN and more –prices for company, details private

Pokaż więcej

Pytania i odpowiedzi

zgłoś nadużycie

Dołącz do dyskusji