partnerzy projektu

  • Projekt jeszcze nie ma partnerów

PL

/// O PROJEKCIE
Projekt instalacji świetlnej „Niebieski” będzie hołdem dla reżysera „Trzech Kolorów”. Instalacja będzie próbą przełożenia błękitno-migotliwej i poetyckiej atmosfery z filmu „Niebieski” Krzysztofa Kieślowskiego na przestrzeń realną, w której mieszkał i tworzył reżyser. Głównymi elementami instalacji będzie światło dzienne i kolor niebieski. Efektem działania instalacji będzie rozświetlenie błękitnym światłem przestrzeni miejskiej.
Od dawna już myślę o tym projekcie i kiedy usłyszałam w radiu, że w tym roku mamy Rok Kieślowskiego , pomyślałam że to jest odpowiedni moment żeby go zrealizować. Jeśli uda się żebrać środki instalację będzie można oglądać już w tym roku w Sokołowsku, w miejscu, w którym w dzieciństwie mieszkał reżyser, a gdzie obecnie odbywa się Festiwal im. Krzysztofa Kieślowskiego.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na materiały do wykonania instalacji, obróbkę materiałów, transport instalacji do Sokołowska, montaż i ewentualny późniejszy demontaż.

/// O SOKOŁOWSKU
Sokołowsko to maleńka miejscowość w Górach Suchych na Śląsku, niedaleko Wałbrzycha. Miejscowość zasłynęła dzięki istnieniu w niej, od połowy XIX wieku, sanatorium dla osób chorych na choroby płoć. W Sokołowsku spędził parę lat ze swojego dzieciństwa reżyser i scenarzysta: Krzysztof Kieślowski. To tu reżyser oglądał pierwsze filmy, wyświetlane w kinie Zdrowie (ponoć robił to ukradkiem przez małe okienko na dachu kina). Twórca „Trzech Kolorów” powrócił do Sokołowska po wielu latach, by zrealizować jeden ze swoich pierwszych filmów dokumentalnych pt. „Prześwietlenie” (1974 r.) Obecnie w Sokołowsku odbywa się co roku Festiwal filmowy im. Krzysztofa Kieślowskiego (www.hommageakieslowski.p) organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ. W odbudowywanym dzięki Fundacji zabytkowym Sanatorium dr Brehmera istnieje obecnie Międzynarodowe Laboratorium Kultury wraz z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

 

___

ENG

 

/// ABOUT PROJECT
The project that I would like to realize is called "The Tribute to Krzysztof Kieślowski, Blue”.
Krzysztof Kieslowski was a great polish movie director, the author, among others, of “The Three Colors". My poject is an attempt to translate the blue-glimmering and poetic atmosphere from the movie "Blue" by Krzysztof Kieslowski into the real space, in which Kieslowski lived. "The Tribute..Blue” would be a light installation or you can call it: a lighting sculpture. The main elements of the installation is going to be the daylight and color blue. As a result of the project the chosen space will be brighten by the glimmering blue color, which will change its strength depends on the weather and the moment of the day.

For a long time I was thinking about this project. When I heard in the radio that 2016 is “ The Kieslowski Year”, I thought that this is the right moment to realize my idea.
If I will manage to collect enough money for the project, the installation would be assamble this year in Sokołowsko in Polanad. Sokołowsko is a place where Kieślowski lived as a child and where every year take place the Festival “Hommage a Kieślowski”.
The collected money will be spent on materials for the installation, processing of materials, transporting installation from Warsaw to Sokołowsko, assembling and dissasambling.

 

/// ABOUT SOKOŁOWSKO
Sokołowsko is a tiny village in Silesia Region in Poland which became famous thanks to the existence in it, from the mid-nineteenth century, the sanatorium for people with the lung disease. In Sokołowsko spent some years from his childhood the movie director Krzysztof Kieslowski. There Kieślowski watched the first films in the little cinema called “Health”. The creator of the "Three Colors" returned to Sokołowska after many years, to realize one of his first documentary "Hospital" (1974). Every year in September in Sokołowsko is taking palce the Film Festival “Hommage a Kieślowski” (www.hommageakieslowski.p), organized by the Foundation for Contemporary Art In Situ.

0 komentarzy

patroni projektu

  • Krzysztof Żwirblis Krzysztof Żwirblis

    Gorąco rekomenduję projekt Heleny, który w zamyśle artystki ma odpowiadać atmosferą filmom Krzysztofa Kieślowskiego. Autorka proponuje nieinwazyjną strukturę reagującą za pomocą filtrów barwnych na światło słoneczne, która będzie delikatnie wypełniać przestrzeń kolorem niebieskim. Umieszczona na tarasie kina naprzeciwko domu, w którym mieszkał reżyser, będzie w jasny sposób nawiązywać do jego dzieła.

  • Sokołowsko Laboratorium Sokołowsko Laboratorium

    Fundacja In Situ rekomenduje projekt ”Hołd dla Kieślowskiego. Niebieski” w związku z tworzeniem w Sokołowsku międzynarodowego Laboratorium Kultury, czyli przestrzeni do działań twórczych artystów działających w różnych dziedzinach. Projekt Heleny wrażliwie wpisuje się w filozofię Fundacji: ideę tworzenia dialogu między przestrzenią a człowiekiem – dialogu poprzez sztukę. Projekt Heleny pomaga spojrzeć na Sokołowsko oczami Krzysztofa Kieślowskiego, osoby która w drobnych, subtelnych szczegółach naszej rzeczywistości potrafiła dostrzec poezję.

Aktualizacje

  • INSTRUCTION IN ENGLISH

    This website is in Polish. To help you understand where to click to support my project I made a simple JPEG. You can find if here:https://issuu.com/helenawawrzeniuk/docs/eng_help

Pokaż więcej

Pytania i odpowiedzi

zgłoś nadużycie

Dołącz do dyskusji